Separatory metali nieżelaznych

 

Separatory metali nieżelaznych

Separatory metali nieżelaznych służą do odseparowania z rozdrobnionego materiału metali nieżelaznych o dobrej przewodności właściwej, takich jak aluminium lub miedź.

Separatory działają na zasadzie indukcji pola magnetycznego o wysokiej częstotliwości. Uzyskują one siłę odpychania za pomocą indukowania, poprzez szybko obracające się magnesy o wysokiej mocy prądów wirowych w metalach nieżelaznych.

Podstawą efektywnej separacji metali nieżelaznych jest odpowiednie doprowadzenie materiału oraz klasyfikacja materiału pod względem jednakowej wielkości materiału.


 

Więcej danych:

Separatory metali nieżelaznych.pdf

Odzyskiwanie i ochrona.pdf

Wagner Magnete

 

 

 

HUT Technika Środowiska
ul.Batorego 126 A / 211
65-001 Zielona Góra
tel.: +48 68 451 7676
fax: +48 68 451 7677
e-mail: hut@hut.net.pl
http:// www.hut.net.pl